Butiken St.Olofgatan
Måndag – Lördag 8.30-16.00

Triller Gottsunda centrum
Måndag-Fredag 10.00-19.00
Lördag 10.00-17.00
Söndag 11.00-17.00

Bergsbrunna
Måndag-Fredag 06.00 – 14.00
Lördag 6.30 – 100
Söndag / röda dagar STÄNGT

Linnés Hammarby
Tis-Sön 11.00-17.00

Café Victoria- Botaniska trädgården
Måndag-Fredag 10.00 – 17.00
Lördag- Söndag 11.00 – 17.00

Integritets- & cookiepolicy

Här förklarar vi hur vi ser på säkerhet och integritet kring data. Vi hanterar och lagrar data på ett lagligt och pålitligt sätt och vill att du ska ha förtroende för oss.

Vi samlar in personliga uppgifter såsom namn, e-postadress och annan information som du frivilligt lämnar till oss på våra webbsidor, sociala medier eller andra kanaler. Vi samlar automatiskt in och lagrar information som vi får från din webbläsare såsom IP-adress, kakor (cookies) som är en textfil med information.

 

Vi använder informationen till:

 • Hantera och leverera kunders beställningar, fakturering med mera
 • Beteendestyrd kommunikation såsom produktvisning och rekommendationer
 • Marknadsföring
 • Undersökningar och enkäter

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skapa och skicka annonser och kampanjer, däribland rekommendationer, meddelanden och information i flera kommunikationskanaler.

Annonser, kampanjer och annan direktmarknadsföring distribueras enligt dina preferenser genom elektronisk post, textmeddelanden (sms), telefonsamtal, fysisk post och i sociala medier eller webbläsare.

För att optimera kundupplevelsen online visar vi dig personligt anpassade annonser och kampanjer som följer analys och förutsägelser av dina preferenser, intressen och beteenden.

För att göra vår marknadsföringskommunikation mer effektiv samarbetar vi med olika sociala medier, sökmotorer och leverantörer av annonsnätverk (”Annonspartners”).

Läs mer om våra annonspartners nedan.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder endast uppgifter som vi får direkt från dig när du skapar ditt konto, handlar av oss, registrerar dig för medlemskap, prenumererar på nyhetsbrev eller interagerar med oss på något annat sätt.

Triller mat & bröd samarbetar med annonspartners så som Facebook, Instagram, Pinterest och YouTube för annonsering i sociala nätverk och med Google för nätverk för onlineannonsering som Google Ads och Google Marketing Platform.

Våra annonspartners använder uppgifter som vi lämnar och som samlas in genom cookies och annan teknik för att förutsäga dina preferenser och intressen, och tar hänsyn till detta när de väljer annonser i de annonsutrymmen som förmedlas via deras nätverk för onlineannonser. Det här är ett standardförfarande i branschen och kallas återannonsering eller retargeting. Genom retargeting kan vi köra reklamkampanjer som är så relevanta för dig som möjligt och mäta annonsmaterialets effektivitet och räckvidd, men också mäta våra annonspartners resultat och effektiviteten av deras kampanjer.

Våra annonspartners använder cookies och liknande teknik för att spåra din användning av våra webbplatser och tjänster genom att komma åt uppgifter som lagras på din enhet eller i appar.

 

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vissa funktioner är helt beroende av att vi använder cookies såsom inloggning för kund. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

Om du inte vill att vi ska dela dina uppgifter med tredje part i det här syftet kan du när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring via cookies genom att hantera ditt samtycke i cookieinställningarna längst ner på den här sidan eller i din webbläsare.

Läs mer på Post- och telestyrelsen webbplats om cookies

Läs om hur du kan radera cookies på din dator

 

Annonspartners

Triller mat & bröd samarbetar med annonspartners som Facebook, Instagram, Pinterest och Google.

Våra annonspartners gör det möjligt för oss att identifiera och kommunicera med rätt målpublik och skapa och distribuera personligt anpassat reklaminnehåll på våra olika plattformar och tjänster. För att kunna välja ut innehåll som passar dina intressen kan vi använda information som vi fick av dig när du registrerade dig för ett nyhetsbrev, skapade ett konto eller medlemskap eller gjorde ett köp hos oss.

Vi kan dela den här informationen samt en kundidentifierare, till exempel en krypterad e-postadress eller enhets-ID, med tredje part som Facebook och Google. Syftet med detta är att visa relevanta annonser för dig på tredje parts webbplatser och appar. För att kunna göra det stämmer vi av dina uppgifter mot aktuell tredje parts databas.

Om en matchning hittas får du reklam och relevant innehåll i ditt flöde eller din sökmotor. Om ingen matchning hittas förstörs dina uppgifter på ett säkert sätt. Vi tar vår skyldighet att skydda våra kunders personuppgifter på stort allvar och vill försäkra dig om att dessa personuppgifter hanteras på ett säkert sätt med hjälp av en teknik som kallas hashing. Detta innebär att dina uppgifter krypteras på ett sådant sätt att de inte kan läsas av någon annan än mottagaren för det uttryckligen angivna syftet.

Vi kan också länka uppgifterna genom de olika enheter som du använder, samt behandla uppgifter om annonserna, till exempel om du har klickat på en annons och sedan gjort ett köp. Syftet är att mäta annonsens effektivitet och möjliggöra annonsfakturering.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom Triller mat & bröd när det krävs för att det avsedda syftet med behandlingen ska kunna uppfyllas. Av samma skäl kan personuppgifter också delas med leverantörer som utför vissa uppgifter endast på uppdrag av oss, till exempel dataanalys och skapande av reklaminnehåll.

Då och då kan vi också dela personuppgifter med en oberoende tredje part, till exempel en annonspartner, mediabyrå eller leverantör av elektronisk kommunikation. Dessa mottagare har fristående rättigheter eller skyldigheter som personuppgiftsansvariga att behandla dina personuppgifter.

Förutom vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina uppgifter med någon tredje part.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi skickar dig nyhetsbrev via e-post.

Vi kommer att be om ditt samtycke på förhand angående marknadsföring som är baserad på data från cookies eller annan spårningsteknik.

Om du är medlem, kontoinnehavare eller prenumerant kan du komma att höra av oss i andra kanaler, till exempel sociala medier. Denna behandling grundar sig på vårt berättigade intresse som företag av att marknadsföra våra annonser till dig.

 

Hur du kan utöva dina rättigheter

Du har rätt att utöva dina rättigheter gentemot Triller mat & bröd med avseende på sådana personuppgifter som Triller mat & bröd innehar och styr över.

Personuppgifter som vi innehar är personuppgifter som vi får direkt från dig när du handlar av oss, skapar ett konto eller medlemskap hos oss, prenumererar på våra nyhetsbrev eller på annat sätt interagerar med oss online eller offline.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling i marknadsföringssyfte eller invända mot behandlingen.

Om du återkallar ditt samtycke eller invänder mot vidare marknadsföringskommunikation upphör alla våra riktade annonser, kampanjer och andra marknadsföringsmeddelanden att skickas från Triller mat & bröd till dig, och även den underliggande behandlingen av personuppgifter för detta ändamål.

Om du i fortsättningen ändå får se marknadsföringskommunikation från oss i dina sociala medieflöden eller i din webbläsare är detta en fråga helt mellan dig och din plattformsleverantör.

Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vidare marknadsföringskommunikation på följande sätt:

 • Konfigurera inställningarna för cookies och integritet för ditt sociala mediekonto och/eller i din webbläsare
 • Kontakta kundservice

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Triller mat & bröd behandlar inte dina uppgifter längre än vad som behövs för att kunna tillhandahålla annonser, kampanjer och annan direktmarknadsföring till dig. Vi behandlar dina uppgifter i ett år för extern annonsering och två år för t ex. epostmarknadsföring, om vi inte har fått ett ytterligare samtycke för förlängning.

Vi upphör med behandlingen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte för kommunikation när du har stängt ditt kundkonto eller medlemskap och aktivt avvisat vidare marknadsföringskommunikation från oss. Uppgifterna kan komma att fortsatt användas för statistik och mätningar.

 

 

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter för att du ska få information om och ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig eller hos ett personuppgiftsbiträde

De rättigheter som kan komma ifråga är följande:

 • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.
 • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen, eller att det är olagligt, att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att Triller mat & bröd ska uppfylla en rättslig förpliktelse (bokföring, skatteregler etc) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är behandlingen ändå tillåten.
 • Rätt till begränsning av behandlingen vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet, vid ifrågasättande av lagligheten och likande situationer. Begränsningen kan gälla under en tidsperiod för att utföra en utredning om rätta förhållanden eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som den registrerade anser sig behöva för att ta tillvara sin rätt.
 • Rätt till dataportabilitet som innebär en rätt för registrerad att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal.
 • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på intresseavvägning.

 

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du kan läsa mer om vad rättigheterna innebär här

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

 

För begäran av utdrag, radering och/eller portering använd följande kontakt:

Triller Mat & Bröd AB ( 556875-4484 )
Tegelbruksvägen
757 56 Uppsala

 

Ditt samtycke gäller för följande domäner: https://www.trillermat.se/